Lvg04yjvt8ylitaflhct

HEEFT U INTERESSANTE AANVULLINGEN? denk mee!

Welkom in even Buiten

De naam zegt het al, in vroeger tijden lag de boerderij nét buiten Oud-Beijerland, inmiddels wordt er aan alle kanten gewoond. Na een verleden als boerenbedrijf is de boerderij in 2021 verkocht om er een zorgboerderij van te maken. De woning met de bijbehorende schuren verkeren momenteel is slechte staat, een grondige renovatie is noodzakelijke om de toekomst van het geheel veilig te stellen. De afgelopen tijd is er gewerkt aan mooie plannen waarover u op deze website meer informatie kunt vinden.

EEN BELANGRIJKE ZORGFUNCTIE

Er is in de Hoeksche Waard een grote vraag naar kleinschalige zorginitiatieven. En boerderij Even Buiten is prachtige locatie voor die invulling!

Wat gaat er allemaal gebeuren? In de schuur van de boerderij komt een gezellig theehuis met een landwinkel waar streekproducten worden verkocht. In het voorhuis verschijnt een knusse B&B. Het terrein wordt ingericht met moestuin, pluktuin, fruitboomgaard en dierenwei. Dit alles wordt gerund door mensen met een (licht)verstandelijke beperking.

Naast de huidige boerderij worden er ook twee schuurvolumes gebouwd. In één daarvan worden 14 woon-zorg-appartementen gerealiseerd voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking.

Voor deze ontwikkeling zijn er afspraken gemaakt met de initiatiefnemers van de Stichting MooiMens, www.stichtingmooimens.nl en de zorgpartij ASVZ, www.asvz.nl.

WONEN AAN
DE GRIENDEN

Langs de grienden wordt de voormalige boomgaard in ere hersteld. Achter de boomgaard wordt het tweede schuurvolume ontwikkeld. Bij het ontwerp is er rekening gehouden met de belangrijke landschappelijke kwaliteiten van de omgeving. Er is ruimte voor 6 benedenwoningen voor senioren en 6 bovenwoningen voor starters. Er wordt tijdens de ontwikkeling is er veel aandacht geschonken aan duurzaamheidsthema's zoals: biobased, circulair en klimaatadaptief bouwen.

In de plaats van het grasveld wordt er rondom de twee schuurvolumes groen aangeplant in de vorm van moestuinen en fruitbomen waar het openbaar publiek van kan meegenieten. Het behoud van bestaand groen speelt een leidende rol.

Centraal staat de wens om een mini-inclusieve-samenleving te realiseren. Hoe moet u dat voor zich zien? Vergelijk het met het nabuurschap. Samen kijken we naar elkaar om!

EEN VEELZIJDIGE BOERDERIJ

Naast dat de boerderij Even Buiten een plek wordt voor jongeren om zich te ontplooien biedt het gebouw meer mogelijkheden. 

In het voorhuis worden twee bed&breakfast-appartementen gerealiseerd welke worden gerund door de zorg-werkgroep die woont op het perceel. Dit biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dé mogelijkheid om hun vleugels te spreiden!

"Het is ons doel om door middel van deze ontwikkeling de boerderij Even Buiten het startschot te geven naar een nieuwe fase in haar geschiedenis. Een fase waarin we de nadruk leggen op het met elkaar en voor elkaar zorgen en van die dynamiek te genieten."

ONS DOEL

“Samen ontplooien in een beleefomgeving”

Wij als initiatiefnemers willen graag een mooi stukje Oud-Beijerland nog mooier maken!

Ons doel is het behouden en renoveren van een historische boerderij met een aanvulling van 14 woon-zorg-appartementen en 12 beneden-bovenwoningen. De boerderij krijgt een nieuwe bestemming, namelijk de dagbesteding van andersbegaafden en twee bed&breakfast-appartementen. De beneden-en bovenwoningen zijn uitsluitend bestemt voor starters en senioren. Het project doelt op het creëren van een kleinschalige community waarbij veiligheid en samenhorigheid centraal staan. Door het aanplanten van verschillende groenvoorzieningen zoals fruitbomen en pluktuinen ontstaat er een geweldige beleefomgeving voor jong en oud. Tot slot krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door dit project de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien.

Praat mee en geniet mee; Van Even Buiten naar Beleven Buiten!

Denk mee

Heeft u interessante aanvullingen? Of wilt u graag meedenken?
U kunt uw ideeën met ons delen via deze button: